Przeczytaj raport i sprawdź, jak wydać książkę

sobota, 10, luty 2018 12:19

Political fiction i powieść szpiegowska

Written by Ewa Wiecha
Rate this item
(1 Vote)

Powieść szpiegowska jest ściśle związana z political fiction. Dlaczego? Ponieważ bez fikcyjnego obrazu polityki, trudno jest stworzyć siatkę szpiegowską i związane z nią wydarzenia. Czym tak naprawdę są oba pojęcia oraz w jaki sposób stworzyć dobrą powieść szpiegowską?

Czym jest political fiction?

Political fiction to nic innego jak fikcja literacka (bądź też teatralna, filmowa) skupiona na aspekcie politycznym. Jej głównym celem jest skomentowanie aktualnych (bądź historycznych) wydarzeń historycznych a także istniejących systemów czy też teorii związanych z polityką. Nierzadko w political fiction autor dokonuje oceny (pozytywnej bądź negatywnej) społeczeństwa, w którym żyje lub też przedstawia alternatywną wersję wydarzeń. Do klasycznych utworów typi political fiction zalicza się „Podróże Guliwera” Jonathana Swifta czy też „Faraona” Bolesława Prusa. 

Czym jest powieść szpiegowska?

Jak sama jej nazwa wskazuje jest to utwór skupiony wokół działaniach szpiegowskich w czasach wojny lub też pokoju. Zazwyczaj występuje tutaj klasyczny podział na „naszą” i „stronę wroga”. Akcja skupia się wokół konkretnych wydarzeń, które rozpracowują szpiedzy, po to, aby zapobiec jakimś wydarzeniom. Jak już zostało zaznaczone na wstępie – tego rodzaju historia nie może obyć się bez political fiction, ponieważ całość musi być osadzona w pewnej rzeczywistości politycznej. Opisywane działania mogą mieć skalę mikro, tj. w obrębie jednego państwa (np. czasy PRLu i działania Służby Bezpieczeństwa w celu dekonspiracji podziemia), jak też skalę makro, czyli konflikt między dwoma lub więcej państwami. Siatka szpiegowska może być zarówno stworzona z zawodowców (członkowie CIA, wojska i innych tego rodzaju służb) lub też amatorów (np. powstańców, opozycjonistów, terrorystów). Ważne, aby w tego rodzaju powieści wybrać stronę, według której będziemy opisywać rzeczywistość, stworzyć pewien konflikt między dwoma stronami oraz wybrać głównego bohatera, którym może być zarówno głównodowodzący akcją jak też jeden z podrzędnych pracowników. 

Ewa Wiecha

Ewa Wiecha

Dziennikarka, copywriterka, redaktorka: sn2.eu, sn2world, welt.sn2world

Website: zlamanepioro.blogspot.com